XIII lat Klubu 2007 – 2020

Klub PTTK Berlin, jako pierwsza komórka organizacyjna Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego poza granicami RP, powstał 16.XI 2007roku.  Klub specjalizuje się w wycieczkach historycznych po Berlinie i Brandenburgii. Organizuje również dla swoich członków wiele imprez turystycznych zarówno pieszych jak i rowerowych po terenie Niemiec i Polski, by pielęgnować polską tradycję i kulturę.

 

(…) Mając na uwadze uwarunkowania prawne # RP # oraz statutu # PTTK #, (…), Zarząd #PTTK Oddział Ziemia Gorzowska# postanawia o odłączeniu Klubu #PTTK Berlin #  od Oddziału i zaleca utworzenie odrębnego Oddziału PTTK w Berlinie w oparciu o obowiązujące uwarunkowania prawne w Niemczech w terminie do 31.12.2018 roku.

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia: 05.11.2018

Zbigniew Rudziński – Prezes Zarządu Oddziału PTTK Ziemi Gorzowskiej

 

Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
KLUB PTTK – XI lat w Berlinie

Klub „PTTK Berlin” powstał w dniu 16 XI 2007r. z inicjatywy długoletniego i zasłużonego działacza PTTK, kol. Piotra Świderskiego oraz grupy dziesięciu pasjonatów turystyki i aktywnego spędzania czasu wolnego (z grupy założycieli, do Klubu Berlin nadal należą: kol. Lidia Schwarze, Jerzy Szaterlach, Waldemar Lewandowski).
Klub powstał i działa w mieście Berlin, powstał i do końca roku 2018 działał w ramach organizacyjnych Oddziału PTTK Ziemia Gorzowska. W chwili swojego powołania, był pierwszą jednostką organizacyjną Polskiego Towarzystwa Turystycznego poza granicami Polski.

Początki nie były łatwe, działalność osób zrzeszonych była i jest działalnością społeczną. Jako platforma informacyjna, działająca już na terenie Berlina, nieocenioną i bezinteresowną  pomocą w informowaniu i zapraszaniu na wspólne spacery , wystąpili właściciele Berlńskiego Miesięcznika Iinformacyjnego „Kontakty”, Andrzej Klon z małżonką. Odbyły się pierwsze spacery, spotkania i nawiązywanie przyjaźni. Z czasem zebrała się również aktywna grupa rowerowa oraz piechurzy krótko i średniodystansowi. W 2009 roku w pierwszej wycieczce rowerowej Klubu na Teltow,  brało udział dwóch rowerzystów. Obecnie na spokojniejsze trasy zbiera się nawet dwadzieścia osób. Od samego początku pieczę nad rowerzystami trzymają kol. Urszula i Waldemar Lewandowscy. W ostatnich latach aktywnie działa kol. Barbara Muschol dzięki zachętom której, również na spacery piesze od 10 do 20 km. chadza obecnie do kilkudziesięciu osób a wycieczki rowerowe to czasem prawdziwa przygoda z niespodziankami…
Spływy Kajakowe to nie najmocniejsza strona klubowej działalności, pomimo starań kol. Isy Piegsy-Romanowskiej. Jednak wszystko zależy od chęci i pomysłu. Wszystkie imprezy organizowane przez Klub Berlin są z inicjatywy jego członków . Klubowicze dają pomysły, społecznie przygotowują i przeprowadzają imprezy dla siebie i kolegów. Klubowicze biorą też często udział w różnych imprezach jako uczestnicy. Berlin daje wiele do tego wspaniałych okazji.

Już w pierwszych latach swojej działalności, Klub zaczął organizować kilkudniowe wyjazdy do Polski. Do Warszawy, Łodzi, Wrocławia, Poznania, Szczecina, Torunia, Zakopanego w Bieszczady czy na Śląsk. Jednocześnie odbywały się wyjazdy do miast niemieckich takich jak Hamburg, Drezno, Miśnia, bardzo wielu małych miejscowości w Brandenburgii czy leżącego po obu stronach granicy Gubina\Guben.

Jednak najmocniejszym atutem Klubu pozostaje integracja środowiska osób stęsknionych za możliwością niedzielnego spaceru po Berlinie w polskojęzycznym towarzystwie, wypicia wspólnie kawy, umówienie się na obejrzenie wspólnie wystawy lub przedstawienia teatralnego, odwiedzenie zakątka miasta nie widzianego nigdy lub od bardzo dawna.
Od początku istnienia raz w miesiącu Klub PTTK Berlin zaprasza wszystkich chętnych na wspólne poznawanie miasta w którym wszyscy mieszkamy. Dzięki współpracy z wydawcą miesięcznika „Kontakty”, berlińska Polonia ma możliwość bezpłatnego uczestniczenia w spacerach i wycieczkach po Berlinie i jego okolicy które organizowane są i ogłaszane regularnie i nieprzerwanie w wydaniu papierowym od roku 2008,oraz obecnie jednocześnie na osobnej zakładce na stronie www.kontakty.org

Staraniem kolejnych prezesów Klubu, znaczenie i rozpoznawalność Klubu PTTK w Berlinie rośnie, z czego się bardzo cieszymy. Klub bierze udział w imprezach polonijnych, jako uczestnik ale i często jako współorganizator. Dwa razy do roku Klub prezentuje się na imprezie polonijnej: w maju na Dniu Polonii i we wrześniu na ‘’zielonej łące’’ – wcześniej ‘’Latawce’’. Wiele lat Klub organizował tam, oraz na wiosennej ”marzannie”, konkursy dla dzieci i młodzieży z wiedzy o Polsce, z dziedzin geografii ogólnej, historii i kultury. – szczególną pieczę nad tą działalnością od początku trzymały kol. Elżbieta Potępska i kol. Maria Otto.

Od 2014r. na wiosnę, Klub organizuje duży, otwarty spacer pierwotnie nazywany Rajdem Wiosennym ( początkowa liczba uczestników to 15 bardzo zmarzniętych osób). Kolejne lata to wariacje w temacie: jak dojść na Lübars w ciekawy sposób. Dzięki pracy kolejnego prezesa Klubu, kol. Jana Wardeckiego ,oraz kol. Andrzeja Klona, Pana Ferdynanda Domaradzkiego i zaangażowaniu kolejnego, nowo wybranego zarządu Klubu oraz wielu koleżanek i kolegów z obu działających w Berlinie Klubów PTTK,  impreza nabrała takiej rangi, że w roku 2018 po raz piąty impreza odbyła się pod szyldem „ V Polonijny Rajd Pieszy” Na mecie przy polskiej muzyce i kiełbaskach bawiło się ponad 150 osób.

Po dziesięciu latach działalności, Klub Berlin liczył 74 członków (listopad 2017r.).
Około połowa to członkowie ze stażem ponad 5 lat.
W ostatnich latach Klub Berlin nawiązał i utrzymuje wiele kontaktów z Klubami i Oddziałami PTTK na obszarze Ziemi Lubuskiej i w całej Polsce.

Wszyscy członkowie Klubu Berlin są wdzięczni za serdeczne i wieloletnie wspieranie Klubu przez  kol. Mariannę i Andrzeja Klon / wydawcę miesięcznika Kontakty.
Pana Ferdynanda Domaradzkiego / prezesa Rady Polskiej w Berlinie
Przedstawiciela Polskiej Organizacji Turystycznej w Berlinie
Oraz kolejnych przedstawicieli Konsulatu Rzeczpospolitej Polskiej w Berlinie

Dotychczasowi Prezesi Klubu PTTK Berlin
2007-2012  – Piotr Świderski
2012 do styczeń 2013  – Jadwiga Bleichert
Kadencja 2013\2015 –  Elżbieta Potępska
2015 do listopad 2017  – Jan Wardecki
Kadencja 2018\2021  –  Elżbieta Potępska

w XI 2018r. decyzją władz Oddziału, nastąpiło odłączenie Klubu Berlin od Oddziału macierzystego – PTTK Oddział Ziemia Gorzowska, min. z powodu konieczności dostosowania działalności wszystkich jednostek Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego, do nowych przepisów  o stowarzyszeniach.

  Zarząd Klubu Berlin 10.11.2018

Klub PTTK Berlin
info@pttk-berlin.de
www.pttk-berlin.de