O nas

Jesteśmy nieformalną grupą turystyczną o nazwie „Polonijne Towarzystwo Turystyczne i Kulturalne Berlin“ czyli w skrócie „PTTiK BERLIN“.  

Wspólnie spędzamy aktywnie czas, aby zachować zdrowie i sprawność odkrywając przy tym piękno naszej nowej i starej ojczyzny. Organizujemy w tym celu dla członków naszego towarzystwa regularnie spacery oraz wycieczki piesze, rowerowe i kajakowe.

Polonii Berlińskiej oferujemy każdego miesiąca w języku polskim spacery otwarte prowadzone przez naszych kolegów nieprzerwanie od 2007 roku. Chcemy w ten sposób wspólnie poznawać coraz bardziej Berlin i jego okolice oraz przyczynić się do integracji środowiska polonijnego.

Klub „PTTK Berlin“, z którego się bezpośrednio wywodzimy, został założony 16.XI.2007 roku z inicjatywy Piotra Świderskiego, długoletniego i zasłużonego działacza PTTK jako pierwsza komórka organizacyjna Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego (PTTK) poza granicami Polski.  Od początku Klub oferował w języku polskim, regularnie każdego miesiąca, spacery i wycieczki historyczne po Berlinie, Poczdamie i Brandenburgii. Organizował również dodatkowo dla swoich członków imprezy turystyczne zarówno piesze jak i rowerowe na terenie Niemiec i Polski, aby pielęgnować język polski oraz polską tradycję i kulturę.

W wyniku ogólnopolskich zmian w strukturach PTTK klub „PTTK BERLIN“ został odłączony od oddziału PTTK Ziemia Gorzowska w dniu 05.11.2018 zgodnie z decyzją oddziału:

(…) „Mając na uwadze uwarunkowania prawne # RP # oraz statutu # PTTK #, (…), Zarząd #PTTK Oddział Ziemia Gorzowska# postanawia o odłączeniu Klubu #PTTK Berlin # od Oddziału i zaleca utworzenie odrębnego Oddziału PTTK w Berlinie w oparciu o obowiązujące uwarunkowania prawne w Niemczech w terminie do 31.12.2018 roku. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia: 05.11.2018
Zbigniew Rudziński – Prezes Zarządu Oddziału PTTK Ziemi Gorzowskiej“

W celu kontynuowania dalszej działalności turystycznej wśród Polonii Berlińskiej oraz utrzymania więzi wytworzonej  podczas jedenastu lat  działalności Zarząd Klubu „PTTK Berlin“  wraz z Komisją Rewizyjną nie mogąc prawnie przekształcić Klubu „PTTK Berlin“ w Oddział PTTK utworzył oficjalnie w dniu 12.XI.2018 roku nieformalną grupę o nazwie „Polonijne Towarzystwo Turystyczne i Kulturalne Berlin“ („PTTiK Berlin“) o takim samym składzie zarządu wraz z prawem do dalszej, dobrowolnej przynależności każdego dotychczasowego członka Klubu. 

W oparciu o przepisy prawa i Statut z końcem roku 2018  wygasła przynależność  Klubu „PTTK Berlin“ do struktur Polskiego Towarzystwa Turystyczno –  Krajoznawczego, lecz każdy członek Klubu  mógł indywidualnie i dobrowolnie wstąpić  do jednego z wybranych przez siebie Oddziałów PTTK na terenie Polski.

A zatem Klub „PTTK Berlin” założony przy Oddziale PTTK Ziemia Gorzowska w dniu 16.XI.2007 z inicjatywy Piotra Świderskiego oraz grupy dziesięciu pasjonatów turystyki i aktywnego spędzania czasu wolnego, zrzeszał turystów działając w Berlinie w ramach struktur do końca roku 2018, czyli 11 lat.

Z tej grupy założycieli do dzisiaj są nadal razem z nami Lidia Schwarze, Jerzy Szaterlach i Waldemar Lewandowski.

Początki turystyki zorganizowanej nie były łatwe, działalność osób zrzeszonych była i jest działalnością społeczną. Z czasem staliśmy się popularni i znani dzięki platformie informacyjnej, działającej na terenie Berlina już od 1995 roku, czyli dzięki miesięcznikowi „KONTAKTY“. Właściciele Kontaktów, Andrzej i Marianna Klon umożliwiają nam od samego początku, każdego miesiąca nieodpłatne umieszczanie ogłoszeń w Kontaktach o propozycjach naszych spacerów, które redagowała ówczesna sekretarz klubu, Elżbieta Potępska i nadal się tym zajmuje.

Berlińska Polonia ma możliwość każdego miesiąca bezpłatnie uczestniczyć w spacerach i wycieczkach po Berlinie i jego okolicy, które organizowane są obecnie najczęściej przez Elżbietę Potępską, a do roku 2012 przez Piotra Świderskiego i Jadwigę Bleichert. Dzięki tym polskojęzycznym spacerom pielęgnujemy język polski oraz poznajemy Berlin i jego zakątki niewidziane przez wielu nigdy lub bardzo dawno temu. Spacery zakańczane są najczęściej przy kawie w ciekawych kafejkach lub restauracjach, co sprzyja temu, że w sposób naturalny dochodzi do integracji środowiska Polonijnego i tworzenia przyjaznych kontaktów umożliwiających umówienie się na wspólne obejrzenie wystawy, koncertu lub przedstawienia teatralnego.

Już podczas pierwszych spacerów i spotkań zaczęły nawiązywać się nowe kontakty. Z czasem przyłączało się do nas coraz więcej ludzi o różnych zainteresowaniach turystycznych, dlatego bardzo szybko utworzyła się również aktywna grupa rowerowa, a potem doszła grupa piechurów krótko i średniodystansowych. W 2009 roku w pierwszej wycieczce rowerowej Klubu na Teltow brało udział zaledwie dwóch rowerzystów, natomiast obecnie na łagodniejsze trasy wybiera się już nawet przeszło dwadzieścia osób. Od samego początku pieczę nad rowerzystami sprawują Urszula i Waldemar Lewandowscy, a w ostatnich latach do pomocy przyłączyła się jeszcze do nich Barbara Muschol i Monika Rządca, które oprócz wycieczek rowerowych organizują również od czasu do czasu wędrówki piesze ca 20 km. Monice Rządcy zawdzięczamy również powstanie naszej strony internetowej, natomiast Markowi Świątkowi jej regularną aktualizację.

Wycieczki rowerowe to czasami prawdziwe przygody z niespodziankami, podobnie jak spływy kajakowe na terenie Polski, chociaż one nie stanowią obecnie najmocniejszej strony naszej klubowej działalności, pomimo wcześniejszych starań Izy Piegsy-Romanowskiej. Jednak w ostatnim czasie dzięki Jadwidze Bleichert i Barbarze Muschol wyprawy kajakowe do Spreewald zaczęły coraz bardziej fascynować członków naszego towarzystwa.

Wszystkie imprezy turystyczne organizowane są przez członków „PTTiK Berlin“, którzy realizują swoje pomysły, czyli społecznie przygotowują wędrówki i wycieczki dla swoich kolegów i koleżanek z naszego towarzystwa nie tylko po Niemczech, ale także do Polski. Dzięki temu na nowo odkryliśmy już Warszawę, Kraków, Łódź, Wrocław, Opole, Poznań, Szczecin, Toruń, Zakopane oraz Bieszczady i Górny Śląsk. Wspólnie poznaliśmy także wiele miast niemieckich, takich jak Hamburg, Drezno, Miśnia oraz wiele małych miejscowości w Brandenburgii czy leżących po obu stronach granicy, jak Gubin\Guben i Kostrzyn (Kustrin), Zgorzelec (Görlitz). Bardzo aktywni i nieocenieni w propagowaniu, przygotowaniu i przeprowadzaniu grupowej turystyki wyjazdowej do Polski okazali się  przez te minione lata: Waldemar Szabela, Jan Wardecki, Joachim Hanussek, Stefan Markowski, Elżbieta Potępska, Monika Rządca i Anna Kardynał (zapraszamy do przeglądania archiwum naszej strony i naszych wycieczek).

Wiosenne Rajdy, otwarte dla całej Polonii Berlińskiej zaczęliśmy organizować od roku 2014. Trasa prowadziła przez zielone i romantyczne tereny na płn. Berlina i kończyła się na posesji przewodniczącego Polskiej Rady w Berlinie, pana Domaradzkiego w Berlin Lübars. Rajdy te stały już się naszą tradycją i do dzisiaj je organizujemy, dzięki aktywności wielu naszych członków, a przede wszystkim Barbary Muschol, Moniki Rządcy i Elżbiety Potępskiej, a wcześniej byłego prezesa Jana Wardeckiego oraz dzięki wsparciu Andrzeja Klona (Kontakty) i Ferdynanda Domaradzkiego (Rada Polska). Początkowa liczba uczestników wynosiła zaledwie 15 bardzo zmarzniętych osób, ale kolejne lata zaczęły przyciągać coraz to więcej uczestników i nasz wiosenny rajd nabrał takiej rangi, że podczas jubileuszowego V Rajdu Polonijnego w roku 2018 pod szyldem „V Polonijny Rajd Pieszy”na trasę wyruszyło 109 osób, a na mecie wraz gośćmi i organizatorami bawiło się przy polskiej muzyce i kiełbaskach ponad 160 osób.

Wchodzimy w skład Polskiej Rady w Berlinie, z którą ściśle współpracujemy, a przede wszystkim z przewodniczącym Polskiej Rady, panem Ferdynandem Domaradzkim. „PTTiK Berlin“ bierze udział w imprezach polonijnych, zarówno jako uczestnik jak i współorganizator. Dwa razy w roku prezentujemy się na imprezach polonijnych tzn. w maju na Dniu Polonii i we wrześniu na ‘’Zielonej łące’’, (wcześniej ‘’Latawce”, a dzisiaj Zabawa bez granic”). Przez wiele lat Klub „PTTK Berlin“, jeszcze podczas wiosennej ”Marzanny”organizował tam konkursy wiedzy o Polsce i Niemczech z dziedziny geografii, historii i kultury dla dzieci i młodzieży. Tą działalnością od początku zajmował się Piotr Świderski,  Elżbieta Potępska oraz Jadwiga Bleichert i Maria Otto.

Obecnie liczba członków „PTTiK Berlin” liczy 56 osób, z tego ponad połowa to członkowie ze stażem powyżej 5-ciu lat. Współpracujemy z działającym także na terenie Berlina Kołem PTTK im. W. Korfantego, założonym w 2012 r.  również przez Piotra Świderskiego oraz z wieloma innymi, polonijnymi organizacjami, jak np. Zrzeszenie Polaków”. Nawiązaliśmy i utrzymujemy nadal wiele kontaktów z Klubami i Oddziałami PTTK na obszarze całej Polski.
Istniejemy i rozrastamy się dzięki wieloletniemu, nieustannemu wsparciu Marianny i Andrzeja Klon, wydawców miesięcznika „Kontakty” oraz Pana Ferdynanda Domaradzkiego, przewodniczącego Polskiej Rady w Berlinie.  Jesteśmy wdzięczni za życzliwe wsparcie Przedstawicielom Polskiej Organizacji Turystycznej w Berlinie raz kolejnym przedstawicielom Konsulatu Rzeczpospolitej Polskiej w Berlinie.

Prezesi Klubu PTTK Berlin, od 2018 roku przewodniczący „PTTiK Berlin“.

11.2007 – 01.2012  Piotr Świderski
01.2012 – 01.2013  Jadwiga Bleichert
01.2013 – 01.2015  Elżbieta Potępska
01.2015 – 10.2017  Jan Wardecki

10.2017 – 01.2018  Zarząd Tymczasowy
01.2018 –                Elżbieta Potępska

Zarząd „PTTiK Berlin“ 30.11.2020

Zapraszamy do nas wszystkich miłośników turystyki!