Władze Towarzystwa

Zarząd „PTTiK Berlin“:

 

Przewodnicząca:  Elżbieta Potępska

Z-ca przewodniczącej:  Jadwiga Bleichert

Sekretarz:  Monika Rządca

Skarbnik: Wiesława Braun

Członek Zarządu:  Barbara Elsholtz

zarzad@pttik-berlin.de

Komisja Rewizyjna „PTTiK Berlin“:
 

Lidia Schwarze – przewodnicząca
Elżbieta Michalak
Marek Świątek

krk@pttik-berlin.de

Decyzją władz Oddziału Klub „PTTK Berlin“ został odłączony od jednostki
macierzystej, czyli od Oddziału PTTK Ziemia Gorzowska w dniu 05.11.2018.
Klub „PTTK Berlin“ i jego władze zostały zobowiązane do końca roku 2018
do zmian strukturalnych Klubu i dostosowania do nowej sytuacji prawnej. W
wyniku czego zarząd klubu „PTTK Berlin“ wraz z Komisją Rewizyjną i
najbardziej aktywnymi członkami klubu tj. W. Szabela, U. Lewandowska, W.
Lewandowski, M. Foj, A. Hanussek, J. Szeterlach, F. Wszolek utworzył w
dniu 12.11.2018 roku nieformalną grupę o nazwie „Polonijne Towarzystwo
Turystyczne i Kulturalne Berlin“ („PTTiK Berlin“) o takim samym składzie
zarządu.