Kontakt

Gdzie można nas spotkać?

Na spacerach otwartych ogłaszanych wcześniej na naszej stronie internetowej

www.pttik-berlin.de

oraz każdego miesiąca w czasopiśmie polonijnym Kontakty, w których też osobno znajduje się zakładka > To i owo / PTTK<.

Kontakty w wydaniu papierowym dostępne są w polskich punktach usługowych, kulturalnych, niektórych niemieckich bibliotekach i tam gdzie mówi się w Berlinie po polsku. Niekiedy także na stacjach paliw po polskiej stronie wzdłuż granicy.

Jak można się z nami skontaktować?